Managen van een OR

Een OR is vergelijkbaar met een afdeling in een bedrijf. Met een heel specifieke taak. Dat vraag ook een specifieke manier van aansturen. De aansturing gaat niet alleen via de voorzitter en secretaris. Verder praten we over visie, strategie en hoe die te vertalen naar resultaat. Verder behandelen we de uitgangspunten van oplossingsgericht werken

2 dagdelen I € 325,00

verdere informatie volgt.

Vergaderen met lastige mensen

Mensen zijn niet lastig, maar gedrag is lastig! Jij ervaart gedrag als lastig. Het gaat om hoe je met dat gedrag omgaat. Het is net als met ruzie. Waar twee vechten hebben twee schuld. Uw gedrag beïnvloed het gedrag van de ander. Het basis principe van actie en reactie. Jezelf leren kennen (en je gedrag) en bewust van je reactie op het gedrag van de ander. Kijken en oefenen!

2 dagdelen I € 325,00

verdere informatie volgt.

Onderhandelen volgens de methode van het DUSSEN

In twee dagdelen worden de basisprincipes van het onderhandelen via de methode van het DUSSEN je aangereikt.

Het DUSSEN is een speciale manier van onderhandelen die via omsingeling en “binnen halen” van kleine puntjes als onderdeel van het gewenste eindresultaat. De basis van de methode ligt in een ooit door Teun medeontwikkelde verhoorstrategie in de periode dat hij werkzaam was bij de politieopleiding.

Zonder teveel prijs te geven lichten we een tipje van de sluier op. Belangrijk is het stellen van vragen en de opbouw van de gesprekken. Zaken waar tijdens de workshop middels oefeningen veel aandacht voor zal zijn.

2 dagdelen | € 325,00

Voor wie?

Iedereen die z’n onderhandelvaardigheden wil verbeteren en z’n vaardigheden uit wil breiden met een nieuwe techniek

Thema’s

 • Mijn onderhandelstijl
 • Onderhandelen om te winnen????
 • Tactiek en strategie
 • De passende vraag op het goede moment
 • Dussen; onderhandelen middels zekerheidjes. …

Wat krijg je?

Voorafgaand aan de workshop krijgt iedereen een zelftest om je eigen stijl en je sterke kanten te ontdekken.

Het eerste blok is gericht op de uitbouw van je sterke kanten Vervolgens behandelen we het onderhandelingsproces waarbij ook aandacht besteden aan de verschillende technieken. De middag besteden we aan de basis technieken die nodig zijn om succesvol via het Dussen te onderhandelen. De kracht van een onderhandelaar is zijn vaardigheid. Dus veel doen en dus veel oefenen.

Door wie?

Professionele begeleiding door Teun van Veen. Hij kan als geen ander mensen prikkelen en laten ontdekken wat je kracht is. Zijn jarenlange ervaring staat voor professionaliteit en kwaliteit en een praktische aanpak. Teun zal je, op de van hem bekende wijze, uitdagen en inspireren.

Meld je hier aan.

Spelen met de WOR

De WOR, dé wet is een van de belangrijkste hulpmiddelen voor de medezeggenschap.

Om alle “ins en outs” nog weer eens goed voor de bril te krijgen gaan we in op met name de procedures. We gaan in op de inhoud van de artikelen 25 en 27. De daarbij behorende procedures, op waar een aanvraag aan moet voldoen, en hoe de OR moet reageren.

Een thema waarbij we er van uitgaan dat de wet leidraad is en geen molensteen om de nek van zowel OR als van de bestuurder.

2 dagdelen I  € 325,00

Voor wie?

Iedereen die regelmatig met de WOR te maken krijgt. Of je nu OR-lid bent of degene die vanuit de directie regelmatig (concept) advies of instemmingsverzoeken schrijft.

Thema’s

 • Updaten middels de recente wetswijzigingen
 • Adviesrecht in voorbeelden en procedures
 • Instemmingsrecht in voorbeelden en procedures
 • Advies uitbrengen middels een versnelde procedure

Wat krijg je?

We beginnen met die artikelen die in het algemeen de minste discussie opleveren en de meest recente aanpassingen. Het zwaartepunt van de dag ligt bij het advies- en instemmingsrecht. Uitleg, voorbeelden en een quiz als basis voor de discussie over het gebruik van de regels vormen de kern van de dag. Bij het omgaan met de rechten en plichten gaan we ook in de samenwerking met de bestuurder

Door wie?

Professionele begeleiding door Teun van Veen. Hij kan als geen ander mensen prikkelen en laten ontdekken wat je kracht is. Zijn jarenlange ervaring staat voor professionaliteit en kwaliteit en een praktische aanpak. Teun zal je, op de van hem bekende wijze, uitdagen en inspireren.

Meld je hier aan.

Workshop denkhoeden van BONO

Zet ‘ns een andere (denk)hoed op.
Bono “ontdekte” dat er veel tijd verloren gaat doordat mensen tijdens een vergadering niet elkaars taal begrijpen en spreken. Hij ontwikkelde middels zijn Denkhoeden een methode om vanuit verschillende perspectieven naar een vraagstelling of probleem kijken. Een functioneel hulpmiddel om beter te kunnen vergaderen c.q. besluiten te nemen.

2 dagdelen I  € 325,00

Voor wie?

Iedereen die z’n scala van vergadervaardigheden wil uitbreiden. Daarnaast is er de mogelijkheid om als team in te schrijven.

De meerwaarde van het werken met de Bono

De grote waarde van de denkhoeden uit het feit dat zij fungeren als definities voor bepaalde denkstijlen. Een denker kan trots zijn op het zo goed mogelijk beheersen van de verschillende stijlen/rollen naast zijn eigen stijl.

Zonder de denkhoeden zouden sommige denkers permanent verstrikt kunnen blijven in een bepaalde manier van denken (in de regel de negatieve instelling waarvoor de zwarte denkhoed model staat).

Het systeem is op een eenvoudige manier in praktijk is te brengen. De essenties van de verschillen­de denkhoeden zijn gemakkelijk te onthouden.

Wat krijg je?

We beginnen met een uitleg over de methode én een test waarbij we jou voorkeur hoed ontdekken.
Je krijgt voorbeelden van de volgorde van het gebruik van de kleuren in verschillende situaties zoals besluiten nemen en ideeën genereren. Daarna gaan we oefenen met het gebruik van de methode.
Verder is er voor iedereen een placemat met een samenvatting van de kleuren.

Door wie?

Professionele begeleiding door Teun van Veen. Hij kan als geen ander mensen prikkelen en laten ontdekken wat je kracht is. Zijn jarenlange ervaring staat voor professionaliteit en kwaliteit en een praktische aanpak. Teun zal je, op de van hem bekende wijze, uitdagen en inspireren.

Meld je hier aan.

 

Beginnende OR leden

Aan de slag in de OR!
Nieuw gekozen en dan de eerste vergadering. Aan de hand van de agenda komen gedurende deze dag de meest voorkomende onderwerpen aan de orde. Zaken als positie van de OR, taken en bevoegdheden van de OR, werkwijze, overleg met de bestuurder.
Een informatieve en praktische dag waarbij je naast kennis ook netwerk opbouwt.

2 dagdelen |  € 325,00

Voor wie?

Nieuw gekozen leden van de ondernemingsraad. ( of ORleden die hun kennis willen opfrissen)

Thema’s:

 • Hoe ziet  de vergaderagenda er uit?
 • Wat is de plaats van de OR in de organisatie
 • Wat zijn de taken van de OR in de organisatie
 • Wat verstaan we het advies- en instemmingsrecht, en wat doe je er mee als OR?
 • Instemmings- en informatierecht wat kun je er mee?.
 • Het overleg met de bestuurder
 • Je relatie met de achterban. Wat doe je met vragen en wanneer betrek je “ze” er bij?

 

Wat krijg je?

Een praktische workshop die opgebouwd is rond een agenda voor een OR-vergadering ter voorbereiding op een overlegvergadering met de bestuurder. Je krijgt bruikbare tools om zo snel mogelijk een bijdrage aan de OR te kunnen leveren.

Dat alles in een werkboek met formats en achtergrond informatie. En natuurlijk contacten met mede medezeggenschappers.

Door wie?

Professionele begeleiding door Teun van Veen. Hij kan als geen ander mensen prikkelen en laten ontdekken wat je kracht is. Zijn jarenlange ervaring staat voor professionaliteit en kwaliteit en een praktische aanpak. Teun zal je, op de van hem bekende wijze, uitdagen en inspireren.

Meld je hier aan.