Spelen met de WOR

De WOR, dé wet is een van de belangrijkste hulpmiddelen voor de medezeggenschap.

Om alle “ins en outs” nog weer eens goed voor de bril te krijgen gaan we in op met name de procedures. We gaan in op de inhoud van de artikelen 25 en 27. De daarbij behorende procedures, op waar een aanvraag aan moet voldoen, en hoe de OR moet reageren.

Een thema waarbij we er van uitgaan dat de wet leidraad is en geen molensteen om de nek van zowel OR als van de bestuurder.

2 dagdelen I  € 325,00

Voor wie?

Iedereen die regelmatig met de WOR te maken krijgt. Of je nu OR-lid bent of degene die vanuit de directie regelmatig (concept) advies of instemmingsverzoeken schrijft.

Thema’s

  • Updaten middels de recente wetswijzigingen
  • Adviesrecht in voorbeelden en procedures
  • Instemmingsrecht in voorbeelden en procedures
  • Advies uitbrengen middels een versnelde procedure

Wat krijg je?

We beginnen met die artikelen die in het algemeen de minste discussie opleveren en de meest recente aanpassingen. Het zwaartepunt van de dag ligt bij het advies- en instemmingsrecht. Uitleg, voorbeelden en een quiz als basis voor de discussie over het gebruik van de regels vormen de kern van de dag. Bij het omgaan met de rechten en plichten gaan we ook in de samenwerking met de bestuurder

Door wie?

Professionele begeleiding door Teun van Veen. Hij kan als geen ander mensen prikkelen en laten ontdekken wat je kracht is. Zijn jarenlange ervaring staat voor professionaliteit en kwaliteit en een praktische aanpak. Teun zal je, op de van hem bekende wijze, uitdagen en inspireren.

Meld je hier aan.