Workshop denkhoeden van BONO

Zet ‘ns een andere (denk)hoed op.
Bono “ontdekte” dat er veel tijd verloren gaat doordat mensen tijdens een vergadering niet elkaars taal begrijpen en spreken. Hij ontwikkelde middels zijn Denkhoeden een methode om vanuit verschillende perspectieven naar een vraagstelling of probleem kijken. Een functioneel hulpmiddel om beter te kunnen vergaderen c.q. besluiten te nemen.

2 dagdelen I  € 325,00

Voor wie?

Iedereen die z’n scala van vergadervaardigheden wil uitbreiden. Daarnaast is er de mogelijkheid om als team in te schrijven.

De meerwaarde van het werken met de Bono

De grote waarde van de denkhoeden uit het feit dat zij fungeren als definities voor bepaalde denkstijlen. Een denker kan trots zijn op het zo goed mogelijk beheersen van de verschillende stijlen/rollen naast zijn eigen stijl.

Zonder de denkhoeden zouden sommige denkers permanent verstrikt kunnen blijven in een bepaalde manier van denken (in de regel de negatieve instelling waarvoor de zwarte denkhoed model staat).

Het systeem is op een eenvoudige manier in praktijk is te brengen. De essenties van de verschillen­de denkhoeden zijn gemakkelijk te onthouden.

Wat krijg je?

We beginnen met een uitleg over de methode én een test waarbij we jou voorkeur hoed ontdekken.
Je krijgt voorbeelden van de volgorde van het gebruik van de kleuren in verschillende situaties zoals besluiten nemen en ideeën genereren. Daarna gaan we oefenen met het gebruik van de methode.
Verder is er voor iedereen een placemat met een samenvatting van de kleuren.

Door wie?

Professionele begeleiding door Teun van Veen. Hij kan als geen ander mensen prikkelen en laten ontdekken wat je kracht is. Zijn jarenlange ervaring staat voor professionaliteit en kwaliteit en een praktische aanpak. Teun zal je, op de van hem bekende wijze, uitdagen en inspireren.

Meld je hier aan.