Beginnende OR leden

Aan de slag in de OR!
Nieuw gekozen en dan de eerste vergadering. Aan de hand van de agenda komen gedurende deze dag de meest voorkomende onderwerpen aan de orde. Zaken als positie van de OR, taken en bevoegdheden van de OR, werkwijze, overleg met de bestuurder.
Een informatieve en praktische dag waarbij je naast kennis ook netwerk opbouwt.

2 dagdelen |  € 325,00

Voor wie?

Nieuw gekozen leden van de ondernemingsraad. ( of ORleden die hun kennis willen opfrissen)

Thema’s:

  • Hoe ziet  de vergaderagenda er uit?
  • Wat is de plaats van de OR in de organisatie
  • Wat zijn de taken van de OR in de organisatie
  • Wat verstaan we het advies- en instemmingsrecht, en wat doe je er mee als OR?
  • Instemmings- en informatierecht wat kun je er mee?.
  • Het overleg met de bestuurder
  • Je relatie met de achterban. Wat doe je met vragen en wanneer betrek je “ze” er bij?

 

Wat krijg je?

Een praktische workshop die opgebouwd is rond een agenda voor een OR-vergadering ter voorbereiding op een overlegvergadering met de bestuurder. Je krijgt bruikbare tools om zo snel mogelijk een bijdrage aan de OR te kunnen leveren.

Dat alles in een werkboek met formats en achtergrond informatie. En natuurlijk contacten met mede medezeggenschappers.

Door wie?

Professionele begeleiding door Teun van Veen. Hij kan als geen ander mensen prikkelen en laten ontdekken wat je kracht is. Zijn jarenlange ervaring staat voor professionaliteit en kwaliteit en een praktische aanpak. Teun zal je, op de van hem bekende wijze, uitdagen en inspireren.

Meld je hier aan.